Det svenska valsystemet

0 kommentarer

Eftersom makten i Sverige utgår från folket är valsystemets utformning en viktig del i att säkerställa att så faktiskt är fallet. Därför grundas det svenska valsystemet på allmän och lika rösträtt, samt på att valen är hemliga, direkta och fria. Hur yttrar sig detta i praktiken?

  • Allmän och lik rösträtt: de krav som ställs kan uppfyllas av de flesta, och varje person har lika stor möjlighet att påverka – det vill säga en röst.
  • Fria val: du bestämmer själv vad du röstar på.
  • Hemliga val: du behöver inte tala om för någon vem du röstat på.
  • Direkta val: du utser direkt de personer som kommer att sitta i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Allmänna val i Sverige

Var fjärde år hålls val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Rösträtt

För att ha rösträtt i Sverige måste du uppfylla olika krav beroende på vilket val du röstar i. Det första grundkravet för deltagande i samtliga val är att du måste ha fyllt 18 år.

För att få rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk medborgare, medan du i val till kommun- och regionfullmäktige får rösta även utan svenskt medborgarskap så länge du varit folkbokförd i Sverige i minst tre år. Är du svensk medborgare men folkbokförd utomlands kan du endast rösta i riksdagsvalet.

För att få rösta i valet till Europaparlamentet räcker det med att du är medborgare i ett EU-land. Du får dock bara rösta i ett EU-land men du har rätt att välja vilket: ditt medborgarland eller ditt bosättningsland.

Har du rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress från Valmyndigheten i god tid.

Hur valet går till

Du väljer själv hur du vill rösta – i vallokalen på valdagen, via förtidsröstning eller poströstning. Förtidsröstningen öppnar 18 dagar innan valdagen och det är upp till varje kommun att bestämma i vilka vallokaler det kan ske. Svenskar i utlandet kan antingen poströsta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat. För att få rösta måste du alltid kunna uppvisa legitimation.

Röstningen sker genom valsedlar. Det finns förtryckta från de olika partierna, antingen endast med partinamnet eller med en personvalslista. Personvalslistan ger dig möjlighet att direkt påverka vilken person som får en riksdagsplats. Det finns också blanka valsedlar – där kan du skriva in både det parti och den person du vill rösta på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *