Land ska med lag byggas

0 kommentarer

Vad få kanske inser är att alla politiska beslut i princip leder till att det stiftas en ny lag, eller i vart fall nya bestämmelser i en redan gällande lag. I vissa fall innebär detta samtidigt att ett antal gällande lagar och andra regler i samma stund upphör att gälla. Beslutar Riksdagen till exempel om […]

Hur styrs Sverige?

0 kommentarer

Ordet politik härrör från det grekiskan och betyder ”statsangelägenheter”. Politik är ett brett begrepp som inrymmer utövandet av alla former av offen

Det svenska valsystemet

0 kommentarer

Eftersom makten i Sverige utgår från folket är valsystemets utformning en viktig del i att säkerställa att så faktiskt är fallet. Därför grundas det s

Hur fördelas mandaten i riksdagen?

0 kommentarer

Sverige har proportionell representation, vilket innebär att valresultatet ska återspeglas proportionellt i riksdagen. Har ett parti fått 30 % av röst

Den svenska alkoholpolitiken

0 kommentarer

Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att begränsa konsumtionen av alkohol och minska dess skadeverkningar. Det görs genom att reglera priset på

Den svenska spelpolitiken

0 kommentarer

Sveriges spelpolitik genomgick år 2019 en betydande förändring. Då infördes det nuvarande licenssystemet, som i praktiken avskaffade det svenska spelm

EU-politik

0 kommentarer

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i den Europeiska Unionen (EU). Medlemskapet är ett resultat av den folkomröstning som hölls 1994 och där sv

Sveriges utrikespolitik

0 kommentarer

Den svenska utrikespolitiken beror förstås mycket på regeringen som för den, och den regeringens ideologiska övertygelser kommer att sätta avtryck. Do