Den svenska alkoholpolitiken

0 kommentarer

Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att begränsa konsumtionen av alkohol och minska dess skadeverkningar. Det görs genom att reglera priset på alkohol, begränsa tillgängligheten och reglera marknadsföringen.

Bakgrund

Ända sedan 1600-talet har man med lagstiftningens hjälp försökt reglera alkoholkonsumtionen i Sverige. Det nuvarande systemet har funnits sedan 1955, då motboken (ett ransoneringssystem för alkohol) avskaffades och ett antal lokala alkoholförsäljningsmonopol slogs ihop till ett enda under namnet Systembolaget. Än idag har Systembolaget detaljhandelsmonopol.

Innan Sverige gick med i EU omfattade det statliga monopolet också import, men på grund av EU:s konkurrensregler har vissa monopolfunktioner avskaffats. Exempelvis har Systembolaget inte längre ensamrätt till att sälja vin och sprit till restauranger, och det är sedan 2007 tillåtet att beställa alkohol online från andra EU-länder. I det senare fallet måste dock alkoholskatt fortfarande betalas i Sverige.

Nästa steg

Det är osannolikt att den svenska alkoholpolitiken kommer att luckras upp särskilt mycket framöver. Något som fortfarande debatteras är huruvida gårdsförsäljning bör tillåtas, där de som stöder förslaget argumenterar för att det skulle vara bra för besöksnäringen samt för jordbruket och avfolkningsbygder. De som motsätter sig pekar på riskerna för ökad alkoholkonsumtion, samt på risken för att gårdsförsäljningen skulle vara ett första steg i att avveckla hela den svenska alkoholpolitiken som den fungerar idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *