Ekonomisk politik och belåning

0 kommentarer

Sveriges ekonomiska politik är tätt kopplad till graden av belåning i samhället, vilket påverkar många aspekter av vår ekonomi. Belåningen hänger också starkt ihop med bostadsmarknaden och räntan. Landets befolkning lånar till olika ändamål och på olika sätt.

Hos belonapantbank.se finns möjligheten att skicka in smycken för belåning till en låg ränta. En kostnadsfri pantpåse beställs via hemsidan. Inuti påsen finns tydliga instruktioner. Här går det att packa ner de smycken som önskas och sedan skicka dem vidare till belonapantbank.se. När pantpåsen har mottagits av företaget skickas ett låneerbjudande till användaren.

Lån och konsumtion

Dyrare lån kan utlösa fall på bostadsmarknaden och minska svenskarnas konsumtion. Det leder till att ekonomin faller. När inflationen är hög på samma gång som ekonomin krymper brukar det kallas för ”stagflation”. Detta är ett besvärligt läge och värre än en lågkonjunktur. Under lågkonjunkturer brukar centralbanken sänka räntan för att stötta ekonomin och dämpa den ekonomiska smällen. Men när inflationen är hög är detta inte möjligt. Då behöver istället räntan höjas, vilket är vad som skett under det senaste året.

Bostadsmarknad och belåning

Det är nödvändigt att sittande regering tar ansvar för hushållens belåning. När bostadsmarknaden inte fungerar väl skenar bostadspriserna, samtidigt som vi har sett en ombildning av allmännyttan. Det finns för få hyresrätter vilket förvärrar situationen ännu mer, då det bidrar till att det saknas tillräckligt med alternativ. Svenskarnas skulder har sedan år 1995 ökat dubbelt så fort som Sveriges BNP. Hushållens belåning uppgår nu till 4 000 miljarder kronor, varav över 80 procent är bolån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *