Land ska med lag byggas

0 kommentarer

Vad få kanske inser är att alla politiska beslut i princip leder till att det stiftas en ny lag, eller i vart fall nya bestämmelser i en redan gällande lag. I vissa fall innebär detta samtidigt att ett antal gällande lagar och andra regler i samma stund upphör att gälla. Beslutar Riksdagen till exempel om en sjätte semestervecka, kommer den nuvarande bestämmelsen om fem veckors semester i semesterlagen att upphöra att gälla. Bestämmelsen ersätts i samma sekund av en ny bestämmelse som anger att varje arbetstagare har rätt till minst sex veckors semester.

Behovet av juridiskt biträde för att förstå nya lagar

De ständigt nya och ändrade lagar som skapas av våra politiker leder till att det finns ett lika ständigt behov av advokater och andra jurister vilka behärskar den nya lagstiftningen. Som privatperson eller företagare är det inte möjligt att ha kunskap om alla nya och ändrade lagar. Större företag anlitar därför advokatbyråer som till exempel Magnusson Law Sverige, en mycket kompetent affärsjuridisk advokatbyrå, för att löpande få hjälp med att tolka och tillämpa såväl existerande som nya och förändrade lagar. De flesta större företag har dessutom egna bolagsjurister som arbetar tillsammans med de advokater som anlitas.

Att ha kontroll på alla lagar och regler är en komplicerad uppgift för de flesta företag. Förutom att ha kontroll på den lagstiftning vilken direkt avser de produkter och tjänster som företaget säljer, förväntas företaget även ha total kontroll på till exempel de arbetsrättsliga och skatterättsliga reglerna. Det är aldrig en ursäkt för ett företag att man inte kände till eller behärskade några regler. För såväl privatpersoner som företag gäller att man alltid förväntas känna till alla de lagar och regler som våra politiker har stiftat.

Oklara lagar kan ställa till problem

Något som ofta orsakar problem är när det stiftas lagar och regler som är otydliga. Detta förekommer från tid till annan, framförallt när politikerna ska visa handlingskraft och snabbt rösta igenom en lag utan att beakta de remissinstanser som har kritiserat lagen. Otydliga lagar är något som orsakar problem inte endast för privatpersoner och företag men även för landets domare på våra domstolar, vilka ska tillämpa de nya lagarna.

I de allra flesta fall fungerar emellertid lagstiftningsarbetet alldeles utmärkt. De flesta lagar föregås av ett relativt långt förberedelsearbete, med bland annat debatt i Riksdagen och ett remissförfarande som innebär att olika organisationer och instanser får lämna sina synpunkter på lagförslaget. På så sätt får politikerna möjlighet att revidera lagförslag som innehåller brister och för samhället i stort kommer de nya lagarna inte som någon överraskning. De har stötts och blötts i allmänheten ljus där journalisterna drar sitt mycket viktiga strå till stacken, när de kritiskt granskar och skriver om de lagförslag som våra politiker lägger fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *