Hur styrs Sverige?

0 Comments

Ordet politik härrör från det grekiskan och betyder ”statsangelägenheter”. Politik är ett brett begrepp som inrymmer utövandet av alla former av offen

Det svenska valsystemet

0 Comments

Eftersom makten i Sverige utgår från folket är valsystemets utformning en viktig del i att säkerställa att så faktiskt är fallet. Därför grundas det s

Hur fördelas mandaten i riksdagen?

0 Comments

Sverige har proportionell representation, vilket innebär att valresultatet ska återspeglas proportionellt i riksdagen. Har ett parti fått 30 % av röst

Den svenska alkoholpolitiken

0 Comments

Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att begränsa konsumtionen av alkohol och minska dess skadeverkningar. Det görs genom att reglera priset på

Den svenska spelpolitiken

0 Comments

Sveriges spelpolitik genomgick år 2019 en betydande förändring. Då infördes det nuvarande licenssystemet, som i praktiken avskaffade det svenska spelm