Sveriges utrikespolitik

0 kommentarer

Den svenska utrikespolitiken beror förstås mycket på regeringen som för den, och den regeringens ideologiska övertygelser kommer att sätta avtryck. Dock finns det flera linjer i den svenska utrikespolitiken som förblivit desamma genom åren, oavsett regering.

Medling och samarbete

Sverige är ett litet land och som sådant värnar det också om små staters rätt i det internationella samfundet. Det innebär fokus på multilaterala lösningar och aktivt deltagande i internationella samarbeten och organisationer. Sverige verkar aktivt för att bidra till och stärka EU, FN och WTO, bland andra.

Detta arbete går hand i hand med fokus på medling och på att verka för att motverka konflikter. Både Carl Bildt och Olof Palme har haft viktiga roller som medlare i internationella konflikter.

Alliansfrihet och demokrati

Ytterligare en princip som Sverige hållit fast vid är alliansfriheten. Därför ingår Sverige inte i några försvarsallianser, även om exempelvis Liberalerna aktivt verkar för ett medlemskap i NATO. Det har dock inte tillräckligt utbrett stöd för att bli policy.

Sverige verkar också för att främja demokratin internationellt. Alla regeringar i modern tid oavsett politisk färg har haft som mål att den svenska utrikespolitiken ska genomsyras av demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *