EU-politik

0 kommentarer

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i den Europeiska Unionen (EU). Medlemskapet är ett resultat av den folkomröstning som hölls 1994 och där svenska röstade ja till ett medlemskap.

Vad EU är och gör

EU började som ett fredsprojekt efter andra världskriget. Tanken var att förhindra framtida konflikter genom att samarbete inom ett ekonomiskt viktigt område, nämligen stål- och kolproduktionen. År 1952 skapades alltså den Europeiska kol- och stålunionen av Belgien, Italien, Frankrike, Nederländerna Luxemburg och Västtyskland. Sedan dess har både antalet samarbetsområden och antalet medlemmar ökat. Numera samarbetar man om jordbruks- och handelspolitik och sedan 1993 finns en gemensam inre marknad med fri rörlighet för tjänster, varor, kapital och personer. Sedan 1999 finns också en gemensam europeisk valuta, euron. Totalt har EU numera 27 medlemsländer efter att Storbritannien officiellt lämnar unionen 2019.

Vad bestämmer Sverige respektive EU över?

Svaret på den frågan är att det beror på vad det handlar om. Det finns vissa saker som EU-medlemmarna fortfarande har absolut bestämmanderätt över medan andra frågor kräver gemensamma beslut på EU-nivå. Det som EU-medlemmarna fortfarande får bestämma helt fritt över är sådant som socialförsäkring, skatter, skolor och sjukvård. Det som bestäms helt på EU-nivå är de konkurrensregler som gäller för den inre marknaden, samt internationell handel.

Däremellan finns ett antal områden där beslut antingen kan fattas på EU-nivå eller på nationell nivå, eller där beslut på EU-nivå kompletterar eller stödjer nationella initiativ. Allt avgörs enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen, som är en av de grundläggande principerna för EU. Principen bygger på att beslut fattas bäst på lägsta möjliga nivå och i frågor där både EU och medlemsländer kan fatta beslut kan den tillämpas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *