Land ska med lag byggas

0 kommentarer

Vad få kanske inser är att alla politiska beslut i princip leder till att det stiftas en ny lag, eller i vart fall nya bestämmelser i en redan gällande lag. I vissa fall innebär detta samtidigt att ett antal gällande lagar och andra regler i samma stund upphör att gälla. Beslutar Riksdagen till exempel om […]