Svar på tal

Religionsnormer

Normer kring religion kan handla om att vi förväntas delta i traditioner som har religiöst ursprung. Att det går att se på någon om den är religiös och vilken religion den tillhör. Det kan också handla om att någon ger sig tolkningsföreträde när det gäller andras tro.

 

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop