Svar på tal

Heteronorm

En av våra starkaste normer som genomsyrar hela samhället, hela tiden. Allt runt omkring oss – tv-programmen, skolan, makten, vårt juridiska system, arkitekturen, affärerna och kulturutbudet – bygger på föreställningen att det bara finns män och kvinnor och att de är heterosexuella. I heteronormen ingår endast manliga män och kvinnliga kvinnor som attraheras av varandra. Det betyder att väldigt många, även heterosexuella, bryter mot normens förväntningar på oss. Trots att många har svårt att leva upp till heteronormen innebär det stora konsekvenser att inte följa den.

 

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop