Svar på tal

Utseendenormer

Tjockis, smalis, långis, kortis, fulis, snyggis... "Men hur ser du ut egentligen?" Hur vi ser ut, hur vi klär oss och framför allt hur omvärlden uppfattar oss kan väcka starka känslor. Och jobbiga frågor.

 

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop