”Du är ju ändå föräldern, det är du som bestämmer.” (Apropå vad som helst gällande barnuppfostran, med en ton som handlar om att en borde vara hårdare mot sitt/sina barn.)

Bomben

– Det är helt ointressant för mig att bestämma för bestämmandets skull.

Gurun

– Men jag vill att mina barn också ska få bestämma.

– Jag vill inte vara en auktoritet om det inte är riktigt nödvändigt.

– Jag märker att det är viktigt för dig att jag visar mina barn att jag kan och tänker bestämma över dem. För mig är hela poängen med föräldraskap att skapa kontakt med sina barn och det förlorar jag om jag är sträng för sakens skull.

Fjädern

– De är ju anarkister!