Svar på tal

”Du är ju ändå föräldern, det är du som bestämmer.” (Apropå vad som helst gällande barnuppfostran, med en ton som handlar om att en borde vara hårdare mot sitt/sina barn.)

Bomben

– Det är helt ointressant för mig att bestämma för bestämmandets skull.

Gurun

– Men jag vill att mina barn också ska få bestämma.

– Jag vill inte vara en auktoritet om det inte är riktigt nödvändigt.

– Jag märker att det är viktigt för dig att jag visar mina barn att jag kan och tänker bestämma över dem. För mig är hela poängen med föräldraskap att skapa kontakt med sina barn och det förlorar jag om jag är sträng för sakens skull.

Fjädern

– De är ju anarkister!

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop