Svar på tal

"Är du bipolär?"

Sågen

- Varför undrar du det?

Fjädern

- Nej, jag är bipopulär! 

- Frågade du just om jag är kär? (medveten fel"hörning")

- Jaa, jag är här, vart skulle jag annars vara? (medveten felhörning)

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop