Svar på tal

"Vi måste ta itu med den verkliga rasismen."

Sågen

– Hur menar du? Det här är verklig rasism.

– Vem är du egentligen? Hur kan du kalla det här overklig rasism?

– Hur menar du? Förklara vad verklig rasism är.

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop