Svar på tal

"Varför pratas det inte om den rasism som riktas mot vita?" 

Sågen

- Det finns lika mycket rasism mot vita som det finns heterofobi.

Gurun

- Rasism är ett strukturellt problem som drabbar på individnivå. Så kallad "omvänd rasism", dvs rasism mot vita, är inte relevant i ett samhälle där makten ligger hos vita. 

- Det måste göras skillnad på personliga åsikter och strukturer i samhället. Finns det de som uttrycker hat mot vita? Svar Ja. Finns det ett allmänt hat mot vita? Svar Nej.

 

Läs mer: http://rummets.se/blog/faq/

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop