Svar på tal

"Vi har yttrandefrihet i Sverige, därför har Sverigedemokraterna samma rätt att uttrycka sig!"

Gurun

- Yttrandefriheten upprätthålls av staten, inte av medborgarna. Sverige har vi ett flertal tillfällen blivit kritiserade av FN för att vininte förbjuder rasistisk organisering och för vår dåliga lagstiftning kring hatbrott. ttrandefriheten innebär dessutom ej rätten att slippa bli ifrågasatt eller emotsagd.

 

Källa:www.kickanwicksell.se

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop