Svar på tal

”Kommer inte dina barn att bli förvirrade av att deras föräldrar har flera relationer?”

Bomben

– Nej.

SÅGEN

– Jag har inte sett någon skilsmässostatistik över öppna relationer, däremot vet jag att 95 procent av alla kärnfamiljer hamnar i skilsmässa.

– Menar du att jag är en dålig förälder?

– Det låter som att du är solidarisk med en ordning som handlar om tvåsamhet där det ingår att ha en relation åt gången och att sedan ersätta den med en annan person, och där så kallade "vänner" förväntas komma i andra hand. Det tycker jag är helt sjukt.

– Varför skulle de bli det, förklara hur du menar?

– Till skillnad från att ha farmor, farfar, morbror osv menar du?

– Jag vet inte hur du gör, men mina barn är inte med när jag ligger.

– Det verkar som att det är du som blir förvirrad av att jag har flera relationer.

GURUN

– Jag tror att barn blir förvirrade av heteronormativa och tvåsamma relationer.

– Jag vill inte att mina barn ska bli ensamma och tro att livet är så litet som det kan vara i en heterornormativ kärnfamilj.

– Jag tror att barn mår bra av att ha många relationer.

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop