Svar på tal

"Jag tycker inte att kön är viktigt, jag ser bara personen."

Gurun

- Om personens kön är en viktig del av personens identitet är du tvungen att se könet för att se personen.

- Det är ett privilegium att tänka att kön inte är viktigt. Dels eftersom att tvåkönsnormen är en av våra allra starkaste normer, och dels för att du förmodligen inte behöver kämpa så hårt med att passera och respekteras i och med att du är cisperson och inte bryter mot tvåkönsnormen. (till en cisperson)

- Alltså. Ens biologiska kön, tillskrivna kön och ens uttryck påverkar ju liksom hur vi blir bemötta, hur våra kroppar fungerar osv. Så jag kan förstå att meningen med uttalandet säkert är fint och bra. Men det blir respektlöst. 

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop