Svar på tal

”Du tillhör ju en så liten grupp att det inte går att ta hänsyn till er.”

Sågen

– Jag tycker vi borde låta bli att behandla folk med ovanliga cancerformer inom vården också. Skit i dem liksom, de är för få för att få hjälp.

– Jag tillhör ju också gruppen människa, och den är ganska stor, runt 100 procent.

Symboler

Fyra symboler: Fjäder, såg, bomb, guru

BOMBEN
När du inte vill få fler frågor.


SÅGEN
När du vill dissa en fråga.


UGGLAN 
När du vill upplysa.


FJÄDERN
När du vill kittlas.

Boka workshop

Låt SVAR PÅ TAL komma till dig. Läs mer om att boka en workshop